راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به ازمير
چهارشنبه 9 خرداد 6,500,000
جمعه 11 خرداد 11,500,000
چهارشنبه 16 خرداد 10,000,000
جمعه 18 خرداد 10,000,000
چهارشنبه 23 خرداد 10,000,000
جمعه 25 خرداد 12,000,000
چهارشنبه 30 خرداد 12,000,000
جمعه 1 تير 15,000,000
چهارشنبه 6 تير 12,000,000
جمعه 8 تير 12,000,000
چهارشنبه 13 تير 10,000,000
جمعه 15 تير 10,000,000
یکشنبه 17 تير 8,500,000
چهارشنبه 20 تير 12,000,000
جمعه 22 تير 12,000,000
یکشنبه 24 تير 12,000,000
چهارشنبه 27 تير 12,000,000
جمعه 29 تير 10,000,000
یکشنبه 31 تير 10,000,000
چهارشنبه 3 مرداد 12,000,000
جمعه 5 مرداد 10,000,000
یکشنبه 7 مرداد 10,000,000
چهارشنبه 10 مرداد 14,000,000
جمعه 12 مرداد 12,000,000
یکشنبه 14 مرداد 10,000,000
چهارشنبه 17 مرداد 10,000,000
جمعه 19 مرداد 17,000,000
یکشنبه 21 مرداد 10,000,000
چهارشنبه 24 مرداد 10,000,000
جمعه 26 مرداد 14,000,000
یکشنبه 28 مرداد 12,000,000
چهارشنبه 31 مرداد 12,000,000
جمعه 2 شهریور 12,000,000
یکشنبه 4 شهریور 14,000,000
چهارشنبه 7 شهریور 14,000,000
جمعه 9 شهریور 12,000,000
یکشنبه 11 شهریور 12,000,000
چهارشنبه 14 شهریور 12,000,000