قابل توجه همکاران گرامي
همکاران گرامي خواهشمند است جهت جلوگيري از بروز مشکل علاوه بر موبايل مسافر موبايل کانتر هم وارد شودسایر اعلانات